Waar doen we het voor

Het doel

‘Na zes moeilijke maanden werd ik bevrijd!’

Samen tegen kindslavernij

Wereldwijd zitten miljoenen kinderen* gevangen in een systeem van moderne slavernij. Een combinatie van armoede, familieproblemen en ontoereikende wetgeving maakt dat veel kinderen in een situatie van uitbuiting terechtkomen. Kinderuitbuiting komt in allerlei vormen voor. Zo deed Aberham (8) uit Ethiopië zwaar werk op straat. De Filipijnse Mayette (15) kreeg te maken met online misbruik. En Léa (12) uit Tsjaad moest werken als huisslaaf.

Opvang en preventie

Woord en Daad werkt wereldwijd samen met lokale partners aan de bevrijding van kindslaven. In een christelijk opvanghuis bieden we onderdak, onderwijs en de nodige begeleiding. Waar mogelijk werken we toe naar familiehereniging en terugkeer in de maatschappij. Ook schenken we aandacht aan preventie: we steunen de armste gezinnen financieel, brengen kinderuitbuiting bij gemeenschappen onder de aandacht en zoeken samenwerking met de overheid om tot betere kinderbescherming te komen.

Jouw steun maakt verschil

Draag bij aan de toekomst van kinderen in slavernij! Dit kunnen we realiseren met je donatie:

  • € 10 Informatiemateriaal over de gevaren en gevolgen van kinderuitbuiting
  • € 25 Juridische steun voor een slachtoffer van kinderuitbuiting
  • € 75 Een gezin weerbaar maken tegen uitbuiting
  • € 250 Opvang, eten en kleding voor een kind na een situatie van uitbuiting

Sponsor een kind

In plaats van sponsorgeld geven, kun je ook een kind (laten) sponsoren! De keuze om een kind te sponsoren gaat verder dan een financiële bijdrage: het is een verbintenis met de toekomst van een kind. Daarnaast is onderwijs één van de belangrijkste preventieve maatregelen tegen de ketenen van moderne slavernij.

Voor kinderen in kwetsbare situaties is onderwijs een lichtpunt van hoop. Het biedt niet alleen de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een zelfstandige toekomst, maar creëert vaak ook een veilige haven waar zij beschermd zijn tegen de risico’s van uitbuiting. Door een kind te sponsoren, zorg je ervoor dat dit lichtpunt niet dooft. Onderwijs, opvang, en essentiële levensbehoeften worden mogelijk gemaakt door jouw actie.

Wanneer je kiest voor kindsponsoring, engageer je je met een symbolische bijdrage die verder reikt dan het evenement zelf. Dit wordt omgezet in een waardevolle bijdrage aan ons doel, en als dank voor je inzet en bijdrage wordt er € 350,- aan jouw sponsordoel toegekend. Dit laat zien hoe waardevol jouw keuze (of de keuze van jouw donateur) is voor het welzijn van de kinderen die we samen steunen.

Let op: De voorwaarde voor het sponsoren van een deelnemer met deze bijdrage is dat het kind dat gesponsord wordt, minimaal 2 jaar ondersteuning ontvangt. Dit zorgt ervoor dat jouw bijdrage een langdurige impact heeft.

* Kinderen worden in onze uitingen over het sponsordoel niet herkenbaar in beeld gebracht i.v.m. hun privacy en veiligheid.

Meer informatie?

Neem gerust vrijblijvend contact op met het Sport for Others team!

Doneren aan dit doel?

Dat is mogelijk door één van de deelnemers te steunen. Klik op onderstaande button voor een overzicht van alle deelnemers.

Het lelijke gezicht van kindslavernij

‘Op een dag nam mijn vader me mee naar de stad, heel ver bij ons dorp vandaan. Hij liet me achter bij een man die ik niet kende om als huisbediende te werken. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat was ik aan het werk voor zijn vrouw. Ik at alleen de restjes van de maaltijden die hun kinderen aten en sliep op een haveloze mat. Als ze vonden dat ik ongehoorzaam of lui was kreeg ik slaag. Na zes moeilijke maanden werd ik bevrijd en mocht ik in het opvanghuis komen wonen.’ – Léa (12) uit Tsjaad